Hộp nối ống thép ren RSC – LR bằng gang nhúng nóng