Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn EMT 2 ngã thẳng